Corona 10.des. ! ! ! ! !

! ! ! Ellers gjelder selvfølgelig 1 meters-regel og ingen sykdoms-symptomer.

Lokale innstramninger 27/10-2020
Bergen har innført forbud mot å samle mer enn ti personer til private sammenkomster. Men vi er ikke privat hjemme hos noen – vi er på offentlig sted der det er en ansvarlig utleier (Litteraturhuset) og vi har liste på dem som er tilstede. Vi sitter på fast plass i løpet av kvelden og beveger oss ikke rundt til stadighet. Ellers ber kommunen oss å bruke munnbind hvis det er vanskelig å holde 1 meters-regelen.

Anmodninger
! ! ! Vi bør bruke munnbind, og Antibac etter å tatt på andres sjakkbrikker.
Alle bør begrense sammenkomster med mange forskjellige grupper i løpet av uken bl.a fordi det da blir vanskelig å spore/varsle alle disse. Så hvis du må være med i andre arrangement (særlig innendørs) så bør du la være å møte i sjakklubben den samme uken.