Kontakt

Tirsdager kl.19: Turneringer
Annenhver torsdag kl.19: (ukepartall) Sjakkopplæring

Ønsker du å begynne å spille i klubben, eller har du spørsmål til oss?

Da kan du kontakte Svein Erik Kringstad på telefon 53234200 / 90879927 eller epost

styret@løperen.no

For øvrig består styret i klubben av styreleder og fire styremedlemmer, som også kan kontaktes ved behov:

Styreleder: Tony Myrmellom, tlf 95266820

Nestleder: Svein Erik Kringstad, tlf 90879927

Kasserer: Harald Fuglseth, tlf 41520884

Styremedlem / fagansvarlig: Morten Tønsager, tlf 91663374

Styremedlem / webansvarlig: Ørjan Flatseth, tlf 95703401

 

Klubblokalene ligger i fjerde etasje med heis fra  fra Christian Michelsens gate 4.

Her er inngangen til våre lokaler markert med rød ring: