Kontakt

Torsdager kl.18:30: Diverse turneringer
Tirsdager kl. 11: Uformell gratis sjakk, og kurs for flyktninger, eldre og andre.

Ønsker du å begynne å spille i klubben, eller har du spørsmål til oss?

Vi er for tiden (mars 2023) 20 medlemmer. 

styret@løperen.no

For øvrig består styret i klubben av styreleder og tre styremedlemmer, som også kan kontaktes ved behov:

Styreleder: Sigurd Tjelmeland, tlf 95746021, sigurdtjelm@gmail.com

Kasserer: Harald Fuglseth, tlf 41520884, haraldfuglseth@gmail.com

Styremedlem: Odd Arne Haukeland, tlf. 913 11 722, oahaukeland@hotmail.com

Styremedlem: Sverre Valderhaug, tlf. 95453415, sverre.valderhaug@gmail.com

pirate bay

embed map in website

Klubben holder til i lokaler tilknyttet Humanetisk forbund i Chr. Michelsens gate 4