Sjakkmateriell

Tony er materialforvalter i 2017

  • 13 gode brikkesett (+ 3 dårlige)
  • 11 gode brett (+ 2 dårlige)
  • 8 digitale klokker (+ ca. 6 gamle analoge)