VIKTIG: Årsmøte kl. 18:30 og neste spillekveld utsatt til 30/1 – Det blir langsjakk

Humanetisk forbund har meldt i fra om at vi dessverre ikke kan bruke lokalet 16 og 23 januar.
Årsmøtet vil også flyttes til 30.januar kl 18:30. Årsmøte agenda HER

.
Vi begynner da på langsjakken for å holde tritt med tiden.

.
Årsmøte 2018 –  agenda

1) Åpning av møtet og godkjennelse av stemmeberettigede

2) Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver

3) Godkjenning av innkalling og dagsorden

4) Godkjenning av årsberetning og årsregnskap

5) Behandle forslag og saker

6) Fastsette medlemskontingent og vedta budsjett

7) Valg

Under pkt. 5 legger vi frem:

  1. a) Terminliste/spilleplan
  2. b) Fortsatt bruk av nye klubbsider på internett
  3. c) Fortsette med seriesjakk 2018/19
  4. d) Nytt opplegg for premiering
  5. e) Evt. nye planer i nye lokaliteter

Under pkt. 7:

Harald, Svein Erik og Morten står på valg etter å ha vært i styret de to siste år.

Tony og Ørjan fortsetter sin periode.

Pr. i dag er ingen nye styremedlemmer foreslått.