Torsdagskveld gratiskurs 19/4 Avlyst

Torsdagskvelden med gratiskurs i åpninger 19/4 er dessverre avlyst da det var for mange som ikke kunne komme…

Generelt om torsdagskvelder:
Kursene holdes torsdager i partallsuker og er gratis og åpen for alle som kan sjakkreglene.
Innholdet i kursene varierer, men typisk handler det om åpningsteori (generelt eller en spesifikk åpning) eller et annet tema innen feks sluttspill. En kurskveld begynner klokken 19:00 og består av en forelesningsdel, noe diskusjon og deretter praktisk trening/spilling.
Ved deltagelse i kurset vil man få oppgitt passord til kurs-stoff-sidene