Dessverre, lokalet vårt stenges igjen …

Dessverre blir det jo-jo igjen og vi må stenge i Litteraturhuset pga. nye virusmutanter og nye tiltak.

Regjering og kommune sier i dag søndag 7/2-2021:

«Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser».

«Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter …»

«Biblioteker, …… og offentlige innendørs kulturarenaer stenges».

«Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand».
\sveinErikTlf. 908 79 927