Torsdagstema 22/3 Åpningstudie v/Ørjan

Det ble holdt kurs i åpning om Londonsystemet hvor grunnoppsett og to beskrivende mester-partier ble gjennomgått. Kurset blir antagelig del 1 i en serie av kurs for denne åpningen. For deltakere av kurset (og medlemmer forøvrig) kan man se mer detaljer under menyen Tordagsaktiviteter / Kurs-stoff… Passord utdeles ved kursoppmøte eller blir oppgitt ved spillkvelder eller forespørsel.