Årsmøte innkalling

Innkalling til årsmøte 2021

STED: Klubbens lokaler i Christian Michelsens gate 4

TID: 2. september 2021 kl. 18:00

Agenda

1) Åpning av møtet og godkjenning av stemmeberettigede

2) Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver

3) Godkjenning av innkalling og dagsorden

4) Årsberetning (se vedlegg)

5) Økonomi og regnskap 2020 (se vedlegg)

6) Valg (se vedlegg)

7) Behandle evt. innkomne forslag og saker. Blant annet :

A) Deltagelse i prosjektet til NSF: «Sjakk og Samfunn» der klubbene blir oppfordret til å delta litt med sjakkurs o.l. på biblioteker, skoler, sykehjem, fengsler osv.

B) Delta i seriesjakk i vinter. (Lag må påmeldes allerede i september)

ÅRSBERETNING

Året 2020 har vært preget av Corona-pandemien som har vanskeliggjort vår klubbvirksomhet. 

Vårturneringen ble avbrutt pga. Corona etter 8 runder i mars 2020 med Helge i ledelse, og deretter Svein Erik og Reidar. Klubblokalet i Chr. Michelsens gate  ble lukket og videre ble det spilt hurtigsjakk-partier på nettet (Lichess) der Espen dominerte i ledelsen.

Ikke alle (4-5) i klubben følte seg komfortabel med å spille på nettet, og 9. juli døde Johan Wolff etter lengre tids sykdom. (Svein Warberg døde året etter i 2021). Så pga. av alt dette har vi mistet en del medlemmer særlig av den eldre garde i året som er gått.

Vi inngikk midlertidig avtale med Litteraturhuset i Østre Skostred og leide et fint lokale der fra 1. oktober. Vi spilte noen ganger der med dobbelt sett av bord, brett og brikker mellom spillerne – ikke ideelt, men det gikk på et vis og vi gjennomførte høstturneringen med 1. Espen, 2. Sigurd, 3. Svein Erik i ledelsen.

Oppstart på seriesjakken ble utsatt til 2021 pga. Corona.

REGNSKAP

Tilgangen til gratis spillelokale i HEF opphørte i 2020  og klubben har måttet leie et  spillelokale i Litteraturhuset i høstsesongen. Utgiftene var derfor høyere enn budsjettert.  Noen medlemmer har gitt gaver til klubben og det har bidratt godt til at klubben har et overskudd på  2733 kroner i 2020. Klubben hadde en kontantbeholdning på 19460 kroner ved utgangen av året. 

Regnskapsrapporten  for 2020 er utarbeidet av kasserer, revidert av Einar og godkjent av styret.

Budsjett for 2021 er laget av kasserer og godkjent av styret.

VALG

Det er behov for fornyelse av styret og styret foreslår derfor at det på dette møtet etableres en valgkomite som  får til oppgave å foreslå nye styremedlemmer som kan velges på neste årsmøte som er planlagt  i januar 2022.