Vestlandsserien 3-5. desember

Hold av i kalendere denne helgen fra fredag ettermiddag, lørdag og søndag – 3-5. desember. Gi snarest et ord til Morten om du er interessert i å være med, evt. som reserve. Neste (og siste) serie-helg blir 4-6. februar 2022. Disse partiene mot klubber på Vestlandet blir avholdt i et lokale i Bergens-området.