Styremøte på tirsdag 20/12

Vi har styremøte på tirsdag og diskuterer: –

– Tid for årsmøte, 
– godkjent årsmelding, 
– regnskap og budsjett, 
– program for 2023
– Annet ?

Har dere forslag til valgkomité og nytt styre ? Og forslag til 2023-planer ?