Innkalling til årsmøte 2023

Servering av pizza og drikke, og premier fra 2022 utdeles. .

STED: Klubbens lokaler i Christian Michelsens gate 4. .

TID: Torsdag 26.januar 2023 klokken 1800 – 1900 (Fischersjakk etterpå). .

Hvis ikke du har fått hele agenda for årsmøtet på mail, så ta kontakt med styret.