FIDE RATING LØPEREN MARS 2024

FIDE har endret mesteparten av rating-skalaen fra 1.mars 2024. Sverre har listet opp for oss :

Reidar Lier 1776
Helge Olsen1733
Ruben Ingebrigtsen1720
Sigurd Tjelmeland1624
Harald Fuglseth1620
Jostein Torseter1607
Lasse Nesje1578
Svein Erik Kringstad1531
Petter Mortensen1526
Toralv Lura1524
Odd Arne Haukeland1520
Abdulla Ahmeda1518
Vasco Gavinhos1518
Morten Tonsager1517
Sverre Valderhaug1471
Eirik Solås1420