Vi landar mjukt fram mot sommarferien

Det er to spelekveldar igjen før vi tek sommarferie. Dei er opprinneleg sette opp med Fischersjakk. Nokre har hevda med styrke at den opprinneleg interessa for Fischersjakk har dabba av, og at vi bør erstatte med hurtigsjakk. Forsøk på sinderingar i klubben har synt ulike haldningar, med ei viss overvekt mot hurtigsjakk. Vi tek vare på alle ved først å ha ein hurtigsjakkturnering og så avslutte med ei Fischersjakkturnering, begge over 3 rundar.