Folk må betale kontingenten!

Planen min var å skrive ei koseleg sommarhelsing no. Det vert det ikkje noko av. Eg sende inn resultatet av langsjakkturneringa i den tru at folk betaler kontingenten. Det har vore mange oppmodingar her om å gjere det, spesielt for dei som er med i langsjakkturneringa. Det er mange som har snylta og vi er i problem med Norges Sjakkforbund. Eg er lei for at eg ikkje sjekka dette skikkeleg og nulla ut dei som ikkje har betalt før eg sende inn, så eg må ta kalamitetane på mi kappe. Til hausten må vi styre dette med hard hand, vi har ikkje meir godvilje å gå på hos NSF. Elles: God sommar!

Ruben tok hurtigsjakken, Odd Arne på andreplass!

Vi var 9 til dei tre siste rundane i vårens andre hurtigsjakkturnering. Det var ingenting å gjere med Ruben, det skal meir enn eit karstykke til for å knekke den karen. Med tre strake kapra Odd Arne andreplassen aleine, medan Toralv og Sigurd delte tredjeplassen. Resultatliste.

No er det siste langsjakkveld komande torsdag før vi avsluttar semesteret med ein uhøgtideleg sjakkveld utan rating, klokke og slike alvorsame ting.

Kven vil gje eit handslag til innvandrarar?

Vi har tidlegare hatt etter mi meining gode aktivitetar retta mot innvandrarar, både i Mat og Prat og i Kanalveien. Og ikkje minst innvandrar-turneringane har fungert bra. Etter at Læringssenteret for til Landås, har Mat og Prat blitt ein rein sjakkafe, sjølv om vi kanskje kunne tenke på tiltak for å restaurere sjakkinteressa hos dei som bur på omsorgssenteret.

No er Inkluderingssenteret og Læringssenteret samlokaliserte på Landås, og begge ser gjerne at vi kjem opp med sjakk til dei. Dei opnar ein kafe der i mai. Førebels er ingenting avtalt, og vi veit ikkje om det er mest interesse for undervisning elller bare speling (under kyndig rettleiing frå Løperen).

Kunne dei av dykk som har lyst til å vere med gje meg eit ord om kva dagar/tidspunkt som kan eller ikkje kan vere aktuelle? SMS: 95746021, mail: sigurdtjelm@gmail.com. Helsing Sigurd.

Runde 6 i langsjakken: Ruben styrer mot siger

Vi far 4 bord i runde 5, og ingen WO. Ruben vann over Morten og med 6 strake ser han ut til å styre mot siger i turneringa. Men kven veit, kanskje vi andre skjerper oss og byd han kamp framover? Sverre (S) vann over Odd Arne og tok sin fyrste siger i Løperen etter fokusert og nøyaktig spel. Jan Øystein måtte til slutt ned mot Sigurd etter ein lang batalje som kunne ha gått begge vegar. Trass i stor vinnarvilje frå begge vart det remis mellom Svein Erik og Toralv etter eit langt parti. Resultatliste.

Toralv og Jostein tok før-påske hurtigsjakken!

I går var siste spelekveld for hurtigsjakkturneringa før påske. I Josteins fråver nytta Toralv høvet til å kome opp på delt førsteplass, med god margin til resten av feltet. Vi var 4 bord, og stemninga var som vanleg god. Komande torsdag vert det langsjakk att, og den turneringa går ubroten fram til sommaren. Etter påske vert det ny hurtigsjakkturnering. Resultatliste.