Kven vil gje eit handslag til innvandrarar?

Vi har tidlegare hatt etter mi meining gode aktivitetar retta mot innvandrarar, både i Mat og Prat og i Kanalveien. Og ikkje minst innvandrar-turneringane har fungert bra. Etter at Læringssenteret for til Landås, har Mat og Prat blitt ein rein sjakkafe, sjølv om vi kanskje kunne tenke på tiltak for å restaurere sjakkinteressa hos dei som bur på omsorgssenteret.

No er Inkluderingssenteret og Læringssenteret samlokaliserte på Landås, og begge ser gjerne at vi kjem opp med sjakk til dei. Dei opnar ein kafe der i mai. Førebels er ingenting avtalt, og vi veit ikkje om det er mest interesse for undervisning elller bare speling (under kyndig rettleiing frå Løperen).

Kunne dei av dykk som har lyst til å vere med gje meg eit ord om kva dagar/tidspunkt som kan eller ikkje kan vere aktuelle? SMS: 95746021, mail: sigurdtjelm@gmail.com. Helsing Sigurd.