Wim tok Fischersjakken!

Til siste spelekveld var det 7 frammøtte til Fischersjakk. Wim vann alle tre partia og vann turneringa som einaste med 3 poeng. Gratulerer! Resultatliste. No tek vi sommarferie og møtest att i byrjinga av september. Vi vil ha styremøte i slutten av august for å legge opp haustsesongen, og styret er glad for alle innspel i så måte, og også om andre saker. Det er snakk om at vi kan møtast fredag 16. juni etter arbeidstid på Cafe Opera for uhøgtideleg speling og drøs. Meir om det seinare.