Etter ein fin vår ser vi framover mot hausten

Det er på tide å starte planlegginga av haustsesongen. Vi vil ha eit styremøte i august for å ta kloke avgjerder. Men det hadde vore fint med tilbakemeldingar frå medlemmene på ting som kan forbetrast. Send framlegg til meg på sigurdtjelm@gmail.com eller som sms på 95746021. Vi er spesielt interesserte i tilbakemeldingar på:

Turneringsformatet. Er de nøgde med annankvar urata hurtig (samla turnering) og annankvar rata langsjakk?

Før og etter. Vi har pleid å ha ein eller to kveldar med hurtigsjakk (og no i vår: Fischersjakk) før og etter turneringane. Er de nøgde med det? Ein eller to kveldar?

Sjakkafe og ukrainarar i Kanalveien. Er det noko vi kan forbetre? Er det fleire som kunne tenke seg å vere med på det eine eller andre av dette?

Andre ting. Tilbakemeldingar på kva som helst.

Eg reknar med vi tar spelefri i haustferien slik vi har pleid, og at første spelekvelden vert torsdag 31 august. Eg ser fram til å møte dykk alle igjen!