Takk for i år!

Styret har hatt møte og vedteke å avlyse den siste hurtigsjakkturneringa som var oppsett 9. desember. Vi har vore så få dei siste gongene, og har alt forfall til denne torsdagen. Det har vore eit fint sjakkår, med mykje gaman over brettet, trass koronaen.

Vi møtest att torsdag 6. januar 2022 til årsmøte kl. 1730 og påfylgjande hurtigsjakkturnering kl 1830. Grundigare innkalling seinare.