Vi er i gang!

Torsdag 6 januar starta vi opp att etter julefeiringa. Det vart avvikla eit årsmøte i forkant av hurtigsjakkturneringa, 6 spelarar deltok i turneringa. Resultatliste.

Saker på årsmøtet:

Årsmelding: Ei fin oversikt overaktiviteten i 2021, som årsmøtet ikkje hadde nokre merknader til.

Økonomi: Vi har ein grei økonomi til det aktivitetsnivået vi ligg på.

Korona: Det er turbulente tider, men stemninga var for å halde fram etter planen og fylgje smittevernreglane. Men det er uvisse, og styret vil kontakte dei som ikkje var med i går om grunnen var frykt for smitte. Vi vil fylgje med og kan gå på nett dersom situasjonen forverrar seg.

Sjakk og Samfunn: Vi vil stø opp om sjakkspeling på kafeen på Engen (rett sør for Sentralbadet, inn på ein gårdsplass), i tilknytting til omsorgssenteret og Nygård skole, kvar tysdag 11-13. Svein Erik og Toralv stiller førstkomande tysdag. Dette kan vere hyggeleg for alle som tek ein tur til byen.