Det livnar til på sjakkafeen

Sjakkinteresserte elevar på Læringssenteret har fatta interesse for sjakkmiljøet på Mat og Prat, og pregar kafeen kvar tysdag frå 11 til 12. Etter det går sjakkafeen som normalt. Her er bilete frå dagens sjakk-vrimling. Se flere bilder inne i innlegget:

Morten og Svein Solheim (gammelt medlem fra Løperen
Toralv underviser
Ungdom fra Nygård Læringsenter