Harald tok Fischersjakken!

Det vart bare to rundar den siste kvelden med Fischersjakk på grunn av årsmøtet. Harald vann i begge rundar og er klubbmeister i Fischersjakk for 2023. Resultatliste. Årsmøtet bestemte at det i vårhalvåret vert annankvar torsdag med hurtigsjakk og langsjakk, startande tirsdag 2 februar med hurtigsjakk. Vi ynskjer Hans Jacob, Vasco og Merry velkomne til klubben og lovar dei mange gode stunder på torsdagskveldane framover. Meir om årsmøtet litt seinare.