Styremøte 20042023

Vi har nettopp hatt styremøte. Hovudsakeleg for å evaluere vår eksterne innsats, men vi såg også på nokre andre saker. De finn referatet ved å gå til For medlemmer -> Styremøter og årsmøter. For medlemmer er passordbeskytta. Send ein SMS (95746021) eller mail (sigurdtjelm@gmail.com) til meg, så skal eg sende dykk det. Det hadde vore kjekt om fleire medlemmer ville fylgje med i kva styret balar med. Helsing Sigurd